Само смирените приемат благодат

(Второзаконие 8:1-20)

От време на време всеки от нас има нужда от напомняне на това че Бог е Който дава на людете си власт и позиция. Той е Който благославя в лошо време (Вт. 8:1-10) и в добрия сезон (Вт. 8:11-20). Затова, и водачите и последователите трябва да практикуват смирение. Да бъдем избран Божи народ е привилегия и нейната цена е упование на Бога, а не нашите сили и възможности.

Много лесно е даден водач, че той е причината за дадена духовна победа. Но истинската причина за успеха е добрият Пастир под чиято власт са и пастирите и миряните. Бог дава благодат на смирените, а на горделивите се противи (Як. 4:6). Смирението е единствения начин на синергизъм с Бога.

Молитвен Нов Завет (2015)

Молитвен Нов Завет
Кликни върху корицата за да разгледаш отвътре

• Ревизирано издание (1940г.) с подобрен текст за съвременния читател
• Широко странично поле с място за лични бележки
• Подробно молитвено ръководство
• Едноколонна подредба на текста
• Плътен хартиен носител гарантиращ продължително ползване
• Удобен преносим размер

Включени са и всички поучения от учебното издание на Новия Завет от 2013г.
• История на Новият Завет през вековете и българската Библия
• Хармония на Евангелията и предговор към всяка книга
• Уроци за молитва, хваление, Святия Дух и църквата
• Пророчества, притчи, титли и чудеса на Исус Христос
• Библейски карти и план на последните времена

Живот и служение на ИВАН ВОРОНАЕВ

Ivan Voronaev Bulgarian Jubilee Edition 2015
За поръчки: ИК „Игъл-2001“ тел. (086) 821 522

Разширено юбилейно издание, включващо ИСТОРИЯТА на ДЕЦАТА на ВОРОНАEВИ, КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА на ИВАН ВОРОНАЕВ и ПЪРВИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ в БЪЛГАРИЯ

Живот и служение на ИВАН ВОРОНАЕВ

Арест и заточение на п-р Иван Воронаев

Арест и заточение на Екатерина Воронаевна

За смъртта или за живота на героите на вярата?

ИСТОРИЯТА на ДЕЦАТА на ВОРОНАEВИ

КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА на ИВАН ВОРОНАЕВ

Първите петдесятни в България: Мисионери и вярващи

Първите петдесятни в България: Общества и църкви

Каталог на Протоколната книга на Изпълнителната комисия при Общия съвет на Евангелските петдесятни църкви в България (1929-1933г.)

Четвъртвековни цикли на съживление в Българската протестантска история

ОЩЕ по ТЕМАТА