ИСУС е ЖИВ и ДНЕС

199025г. от първата национална християнска конференция в България след падането на режима
Мисия за християнска просвета в България

Илия Миланов (ЕПЦ – Сливен)
С голямо нетърпение очаквах първата международна евангелска конференция, която се състоя в Ямбол от 13 до 19 август 1990. Знаех, че ще се срещна с едни люде, които са облечени с голяма сила, щях да видя големи личности. В залата имаше едно синьо пано, на което дъгообразно беше изписано: “Исус е жив и днес”. Това беше мотото на конференцията.

Излезе брат Ерик от САЩ и каза: “Скъпи братя и сестри, виждате – Исус е жив и днес. Как да докажем, че Исус е жив? Като четем Словото Божие? Да, добре, но то е много дълбоко, много трудно за асимилиране от хората, които никога няма да го разберат, ако ще да притежават ума на Шилер, Данте Алигиери, на Шекспир… Не, днес в 19:30 часа в тази зала ще станат същите чудеса, каквито са ставали преди две хиляди години: слепите ще прогледнат, глухите ще прочуят, сакатите ще провървят.”

Дойде 19:30 часа, в залата имаше над 2500 човека. Имаше лекари, които искаха да видят “шарлатанството”. Брат Ерик беше щастлив човек, защото знаеше, че Бог е в залата; защото обещанията на Бога са абсолютно сигурни; защото Бог казва, че където двама и повече се съберат в Негово име, и Той е сред тях. И чудесата станаха: куци масово хвърляха патериците, слепци проглеждаха, напълно обездвижен човек скачаше като лекоатлет, неговата паднала на колене майка плачеше с радостни сълзи…

ДЕЙВИД ХАТУЕЙ ОТНОВО В БЪЛГАРИЯ
Британският проповедник Дейвид Хатуей е отново в България за национална евангелизаторска конфернеция. Хатуей е дългогодишен приятел на българския народ, прекарвал Библии за вярващите в България по времето на Студената война. За тази си дейност е зaдържан и осъден на година и половина затвор в Чехословакия. През лятото на 1990, заедно с няколко проповедници и добре известната британска група за хваление Вайнсонг, Дейвид организира първата петдесятна конференция след падането на режима у нас под надслов ”Исус е жив и днес”. Петдесятни проповеди, придружени с динамично хваление, последвани от чудеса и знамения събират всяка вечер над 5000 вярващи и невярващи от цяла България в зала “Диана” в град Ямбол.

Видението на п-р Веселин Лазаров (ОБЦ – Шумен)
Моето видение, моята духовна цел е съживление в България, плодовете, на което да не бъдат изгубени както се случи с мощното съживление 1990 – 1993 год. в България и както се вижда от много съживления по света. Тогава видях препълнени стадиони и стотици хиляди да приемат Господ Исус Христос за свой Спасител. В населени места със 100 % турско население, 100 % всички дошли на евангелизацията приемаха Исус за свой Спасител и Господ. Управата на стадиони в някой градове казваше, че никога тези стадиони не са се пълнили толкова много, дори и на митингите покрай демократичните промени. И въпреки че близо два милиона българи бяха евангелизирани, много малко от тях влязоха и останаха в църквите. При мощното съживление в България – 1990 – 1993 г., църквите бяха малко и не можаха да поемат новоповярвалите. Дори сега, ако Бог даде ново съживление – резултатите биха били същите.

Изцеление в Библията

Изход 15:26 Ако прилежно слушаш гласа на Господа, твоя Бог и вършиш онова, което Му е угодно и слушаш заповедите Му и пазиш всичките Му повеления, не ще ти нанеса нито една от болестите, които нанесох върху египтяните. Защото Аз съм Господ, Който те изцелявам.

Изход 23:25-26 Но да служиш на Господа твоя Бог и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще отмахвам всяка болест помежду ви. Не ще има пометкиня или бездетна в земята ти, числото на дните ти ще направя пълно.

Второзаконие 7:14,15 Ще бъдеш благословен повече от всички племена, не ще има неплоден или неплодна между вас или между добитъка ви. Господ ще отстрани от тебе всяка болест и няма да докара върху тебе ни една от злите египетски болести, които познаваш; но ще ги наложи върху всички ония, които те мразят.

Псалм 105:37 И изведе людете Си със сребро и злато и нямаше нито едни между племената им, който се спъваше.

Псалм 107:20 Изпраща словото Си та ги изцелява, и ги отървава от ямите, в които лежат.

Притчи 4:20-23 Сине мой, (дъще моя), внимавай на думите Ми, приклони ухо към беседите ми. Да не се отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си. Защото те са живот за тия, които ги намират, и здраве за цялото им тяло. Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота.

Исая 53:4,5 Той наистина понесе печалта(болестите) ни и със скърбите (болките) ни се натовари; А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме.

Еремия 30:17 Защото ще ти възстановя здравето. И ще те изцеля от раните ти, казва Господ.

Малахия 4:2 А на вас, които се боите от името Ми, Ще изгрее Слънцето на правдата с изцеление в крилата Си.

Деяния 3:6 Петър рече: Нямам злато и сребро, но това, което имам ти давам: В името на Исуса Христа стани и ходи!

Марк 10:27 За човеците това е невъзможно, но не и за Бога; Защото за Бога всичко е възможно.

Марк 11:22-23 Имайте вяра в Бога. Истина ви казвам: Който рече на тази планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва се сбъдва, ще му стане.

2 Йоан 5:14-15 И увереността, която имаме спрямо Него е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша; и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем, че получаваме това, което сме попросили от Него.

Матей 8:17 „Той взе на Себе Си нашите немощи, и болестите ни понесе”.

1 Пет. 2:24 Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте.

Псалм 103:3 Той е, Който прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести

Познавате ли хората от снимката?

През 1980г. английският журналист Джон Ръфъл проповядва нелегално петдесятна църква в София
През 1980г. английският журналист Джон Ръфъл проповядва нелегално петдесятна църква в София
John Ruffle A glimpse behind the IRON CURTAIN 2
Пътуването му из България е отразено в сп. Нов живот под статията „Поглед зад Желязната завеса”
John Ruffle A glimpse behind the IRON CURTAIN 3
По спомените му посещават петдесятна църква без пастори – само със стареи (нарочно не заснети в материала)
John Ruffle A glimpse behind the IRON CURTAIN 5
Покривалата на жени и деца по време на богослужение оразяват определена петдесятна принадлежност
John Ruffle A glimpse behind the IRON CURTAIN 4
Техен водач е нисък възрастен мъж, който авторът описва като един от най-смирените и святи хора които някога е срещал
John Ruffle A glimpse behind the IRON CURTAIN 6
Познавате ли хората от тези снимки? Коя е църквата към която принадлежат? Кой е водача на тази църква в началото на 80те год.?

John Ruffle A glimpse behind the IRON CURTAIN 8John Ruffle A glimpse behind the IRON CURTAIN 7John Ruffle A glimpse behind the IRON CURTAIN 9

John Ruffle A glimpse behind the IRON CURTAIN 10