Отричане от масони, тайни общества и култове (Мт.4:22)

Небесни Боже, Създателю на небето и земята, идвам при теб в името на Твоя син Исус Христос, като грешник който търси прошка и очистване от всичките ми грехове – специално от грехове извършени от моите предци по плът и кръв и чрез осиновление от кръстници. Почитам баща си и майка си заедно с всички мои предци, но се обръщам от всичките им грехове и се отричам от последствията им. Прощавам на предците си ефекта от греховете върху мен и децата ми. Изповядвам и се отричам от собствените се грехове. Отричам се от Сатана и му забранявам да има контрол над мен и семейството ми. Отричам се и изоставям всяко взаимодействие със свободното зидарство или която и да е друга ложа, орден или умение и от резултати от масонството, които са ми предадени от предци от женски род, които са се почувствали изоставени.

Молитвен час

Едночасовата молитва е минимума на молитвен живот и посвещение, което Библията изисква от вярващия. Един човек не знаел как да се моли, но всеки ден излизал навън за да прекара час с Господа. Не знаейки правилните думи, той се молел с буквите от азбуката като молил от Бог да ги подрежда в правилните думи. Така прекарвал време в молитва преживявайки божията сила и дори ходел по водата. Дошли мисионери от далечна страна които се заинтересували от начина му на молитва. Убедили го, неговата молитва не е библейска и го научили как да се моли. Така човекът се научил да се моли правилно, но вече не можел да ходи по водата. За час пълен с духовна, систематична и стратегическа молитва по Божията воля и използвай тази: Азбучна молитва. Моли се за хората в живота ти, чиито имена отговарят на съответната буква от азбуката.

600г. от гибелта на Предвестника на Реформацията Ян Хус

Преди 600г. предвестникът на Реформацията Ян Хус е осъден на смърт и изгорен на кладата. Присъдата му е прочетена публично на централния площад в града на 6 юли 1415г. от Одоне Колона, бъдещия папа Мартин V. Когато го привързали за стълба и натрупали около него дървата за кладата, придружаващият го кардинал му предложил за последен път да се отрече от учението си. Ян Хус категорично отказал оставайки верен на думите от своята проповед: „Ако забележа в заповедите на папата нещо, противоречащо на истината, то аз никога няма да се подчиня, дори ако поставите пред мен огън, приготвен за изгаряне на тялото ми!”

Влиянието на Уилкиф върху богословските убеждения на Хус, личи не само в неговите богословски трудове, но и в ролята, която той има за по-късния превод на чешката Библия. Чешката Шафхаузенска Библия, която е преведена от латински около 1360 г. е дело на неизвестен преводач. До времето, в което Хус започва обучението си в Прага, тя се утвърждава като стандарт и е неминуемо използвана в образователния процес на пражкия университет. Хус също използва този превод като непрестанно го подобрява на базата на своите познания. Систематичното изучаване на Писанията му дават възможност да проповядва експозиционно, в някои случаи дори стих по стих, по начин и с разбиране на Словото, чужд за мнозинството католически свещеници. Това му дава основание да твърди, че Библията, а не папските укази са основата на вярата. Крайният вариант на ревизиите по Библейския текст, направени от Хус са отпечатани в официалното издание през 1412 г. Това е и времето за свикването на бохемския синод на 2 февруари 1412 г.

Ян Хус: Предвестникът на Реформацията