ВСЕСЛАВЯНСКИ ПРАЗНИК ПЕТДЕСЯТНИЦА в АТЛАНТА

Journey Christian Church
11365 Crabapple Rd.
Roswell, GA 30075
Tel. (678) 267-9405

Празник Свети дух
Всеславянско богослужение
31 май 2015 от 2 PM
п-р Юри Марков, M.Div.
д-р Доний К. Донев

Праздник Светой Троицы
Всеславянское богослужение
31 мая 2015 на 2 PM
п-р Юри Марков, M.Div.
д-р Доний К. Донев

Slavic Pentecost Sunday
May 31, 2015 at 2 PM
Pastor Yuri Markov
Dr. Dony K. Donev

20 години Българска божия църква в Чикаго

24 май 2015 (неделя) от 12 pm
Narragansett Church of God
2254 N. Narragansett Ave. Chicago IL 60639

Програма:
12 pm Съвместно неделно богослужение на Божия църква и църква Интернационална милост
2 pm Тържествен обяд
4 pm Специално за българите в Чикаго
– Поздрави и приветствия по случай юбилея
– 24 май за българите в Чикаго
– Исторически обзор на 20 години Българска Божия Църква в Чикаго
Гост-говорители: Административен епископ д-р Шон О’Нийл, Надя Ботева, д-р Доний К. Донев