Верността води до повишение

“Приближи се и тоя, който бе получил двата таланта, и рече: Господарю, ти ми даде два таланта, ето, спечелих още два таланта. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.” (Матей 25:22-23)

Последния извод от тази притча е, че верността води до повишение.

Двамата слуги които бяха “верни над малките неща” бяха повишени в царството на техния господар, когато той се върна от дългото си пътуване. Те се бяха справили добре с отговорностите си и като резултат им бяха дадени по-големи отговорности. Стих 23 казва, че те “влязоха в радостта на господаря си”. С други думи, техния господар беше щастлив от ръста на имота си и те получиха дял от този ръст.

Когато сме верни да използваме онова, което ни е дадено, ще ни бъде дадено още. Не се опитвайте да предизвикате или забързате процеса. Бог ще го направи. Когато се докажем верни в нашите отговорности днес, ще ни бъдат дадени по-големи отговорности утре.

Това малко прилича на младеж, който иска да заеме колата на баща си. Ако той не може да се грижи дори и за колелото на баща си, тогава няма начин да получи позволение да използва колата. Това отново ни връща към проблема с доверието – когато може да ви се вярва за малките неща, ще ви бъдат дадени отговорности за големите неща (Лука 16:10) В Божието царство е възможно малките неща да са нашите естествени отговорности, а може би големите неща са духовните отговорности. Не можете да очаквате Бог да ви даде отговорности в Неговото царство, ако не можете да се справите правилно с малките неща в ежедневния си живот.

Да бъдете верни не е нещо ограничено във времето. Пътуването на господаря беше ДЪЛГО. Ние трябва да решим да бъдем постоянно верни, без значение колко дълго трябва да чакаме за наградата. Когато нашата мотивация е основана на любовта към нашия господар, ние ще останем верни, но когато мотивацията ни е очакваната награда или повишение, ние няма да успеем. Моята вярност към съпругата ми е основана на любовта ми към нея и не е ограничена във времето – “докато смъртта ни раздели”.

И накрая, когато ние сме верни с неща притежание на някой друг – неговия имот, неговото семейство, неговата репутация, или неговите идеи – Бог ще благослови и увеличи онова, което принадлежи на нас самите.

Така че вземете решение днес да останете верни, без значение колко дълго трябва да чакате за “наградата” и направете Филипяни 3:13-14 вашата молитва днес: “…Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, – като забравям задното и се простирам към предното, пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса.”

Не се дърпайте, когато става въпрос за верност към Бог – има велика награда!

МОЛИТВЕНИ СТРАЖИ 8: Следобедна стража

15:00-18:00ч Следобедна стража

Молитвена цел: С наближаването на залеза, влез в тайното скривалище на Божията закрила. Това е време на силно изкушение за цялата църква и съблазън да следваме удоволствията, които света предлага. Моли се Бог да закриля и предпази от духа на Ваал всички твои ресурси, екипи за служение, служители, бизнес взаимоотношения, работници, и всички други участници в служението.

Важни препратки: Съд. 19:1-30.

Стражите в древния Израел са поставени на всеки 3ч. Започват от залез в 18ч. и следват в 21ч., 0ч., 3ч., 6ч., 9ч., 12ч. и 15ч. Всяка от стражите има своя молитвена цел и стратегическа област на застъпническа молитва.

18:00-21:00ч Вечерна трансформираща молитва
21:00-00:00ч Нощна/търсеща молитва
00:00-03:00ч Преходна стража
03:00-06:00ч Пророческа стража
06:00-09-00ч Стража на пробив
09:00-12:00ч Утринна стража
12:00-15:00ч Апостолска стража
15:00-18:00ч Следобедна стража

МОЛИТВЕНИ СТРАЖИ 7: Апостолска стража

12:00-15:00ч Апостолска стража

Молитвена цел: Това е време за силно духовно воюване и корпоративно събиране на светиите за чудеса и свръхестествено освобождение. Воювай за опазването на пророческата съдба и благословенията които Бог е дал в живота ти. Когато нещо е родено пророчески, трябва да се издигнат молитвени щитове за неговото опазване.

Важни препратки: 1 Цар. 18:19-40; 1 Цар. 20; 2 Цар 4:20; Ер. 6:4; Соф. 2:1-4; Мт. 26:45-54; Деяния 22:6

Стражите в древния Израел са поставени на всеки 3ч. Започват от залез в 18ч. и следват в 21ч., 0ч., 3ч., 6ч., 9ч., 12ч. и 15ч. Всяка от стражите има своя молитвена цел и стратегическа област на застъпническа молитва.

18:00-21:00ч Вечерна трансформираща молитва
21:00-00:00ч Нощна/търсеща молитва
00:00-03:00ч Преходна стража
03:00-06:00ч Пророческа стража
06:00-09-00ч Стража на пробив
09:00-12:00ч Утринна стража
12:00-15:00ч Апостолска стража
15:00-18:00ч Следобедна стража

МОЛИТВЕНИ СТРАЖИ 6: Утринна стража

09:00-12:00ч Утринна стража

Молитвена цел: Това е време за разораване на духовната целина и засяване. Използвай Божието слово в молитва. Прекарай време в четене на Словото, хваление и поклонение. Очаквай идването силно пророческо слово с видения и ангелско посещение.

Важни препратки: Неем. 8:1-3; Мт. 20:5-6; Деяния 10:1-4. Моли се с: Изх. 14:24-31 и Пс. 68:1-4

Стражите в древния Израел са поставени на всеки 3ч. Започват от залез в 18ч. и следват в 21ч., 0ч., 3ч., 6ч., 9ч., 12ч. и 15ч. Всяка от стражите има своя молитвена цел и стратегическа област на застъпническа молитва.

18:00-21:00ч Вечерна трансформираща молитва
21:00-00:00ч Нощна/търсеща молитва
00:00-03:00ч Преходна стража
03:00-06:00ч Пророческа стража
06:00-09-00ч Стража на пробив
09:00-12:00ч Утринна стража
12:00-15:00ч Апостолска стража
15:00-18:00ч Следобедна стража