Пророчество на Дейвид Уилкерсън (2015)

9b66085b0[1]

Изненадваща „тайнствена” поредица от събития.
Точно тогава, когато ще изглежда, че верското движение започва да утихва, ще се случат редица тайнствени събития, които ще доведат до създаването на организационна структура в това общество. Рим ще поиска настойчиво много отстъпки от протестантските водачи на това движение и
ще ги получи.

Папата ще бъде възприеман повече като политически, а не като духовен водач на това обединение. По тази причина протестантските водачи на това движение от своя страна ще искат отстъпки от Рим и ще ги получат. От водачите на това движение няма да се изисква да почитат папата като Свят Баща на непогрешима и първа в йерархията църква, но само като политически водач, без да се приема, че е приемник на Петър.
Дейвид Уилкерсън: Видението

По никакъв начин не искам да кажа, че папата или други църковни водач, влизащи в тази супер-църковна организация ще бъдат въвлечени в дейността на Антихрист. Библията има какво да каже по този въпрос, така че не е нужно аз да говоря сега за това.

Но аз видях неща, които ме уплашиха. Видях армия от кариеристи, които заемат най-високите мяста в тази супер-църковна организа-
ция. Много от тях ще са невярващи, антихристки настроени, обладани от мисълта, че тази супер-църква трябва да стане политически силна, достатъчно мощна, за да подтисне всички, които са против нейните действия. Докато онези, които вземат ръководни места ще говорят за чудеса, любов и мир, подчинените им наемници ще притесняват и преследват тези религиозни организации, които са в опозиция на ръководството.

Събирането на тази световна църква ще започне незабелязано. То ще започне с неофициални училищни разработки и изследователски програми. Някои съвместни програми ще започнат без официални или обвързващи задължения от страна на протестанти или католици. Но либералните протестантски водачи на САЩ и Англия ще се обединят с либералните католически богослови на Европа в
преследването на велики чудеса. Това узаконено политическо обединение е все още далеко, но неофициалните основи за този съюз са вече положени

Хомосексуалисти и лесбийки са добре дошли в супер-църквата. Видях как тази супер-църква като форма на разбиране, приема хомосексуалисти и лесбийки за свои членове. Тази хомосексуална любов ще бъде защитавана от водачите на този църковен съюз и
не само ще бъде приемана, но и поощрявана. Служители от хомосексуалисти и лесбийки ще бъдат ръкополагани в духовен сан и ще заемат
авторитетни длъжности в този църковен съюз. Те ще бъдат обявени за ново поколение пионери, вна сящи ново понятие за любов и евангелизация.

Виждам как във всички големи градове на САЩ и по целия свят ще се създават църкви от хомосексуалисти и лесбийки, които ще обслужват изключително нуждите на себе подобните си. Те ще се ползват от пълното признание и подкрепа от страна на официалните религии. В неделните училища и в църковната литература ще се разпространяват специални курсове, внушаващи на децата и подрастващите, че хомосексуалността е нормална форма на християнската сексуална любов.

Най-трагично от всичко е това, че виждам да идват дни, когато болшинството хомосексуалисти вече няма да търсят помощ от църквата. Но вместо това супер-църквата ще ги защитава, ще се възхищава на тяхната смелост и готовност да бъдат такива, каквито са. Супер-църквата ще се приспособи към слабостите на човешката плът и ще успокояват човечеството в неговите грехове. Тя ще обвинява в старомодност проповедниците „осъждащи греха”, изказващи се против страстите на тези, които някога се считаха за нуждаещи се от помощ и съвет.
Усилията на новото учение по същество ще бъдат насочени към това да научат хората да живеят със своите проблеми. Но всъщност, за тях това е възможност да се наслаждават на своята похот и капризи като „дар от Бога”.

2015: Година на поправяне на стените

2015: Година на поправяне на стените

2015 е 70-та Юбилейна година в историята на Израел. Тя следва Шемита или съботната година. И двете имат централно значение в библейските пророчества. Юбилейната година започва в Деня на изкуплението през есента на 2015 и маркира точно 40 юбилейни цикъла след смъртта и възкресението на Христос.

В една такава важна година, когато наследството е възстановено, поправяне на стените е не просто нужно, а абсолютно задължително, за да бъдат предпазени резултатите от нашето завръщане към Бога като личности и като народ.

Съвсем естествено, врагът е решен да обърка и спре поправянето на стените, особено що се отнася за нашите семейства и църкви. Личното насърчение идва от 2 Летописи 20:15 „Така казва Господ на вас: Не бойте се, нито да се уплашите от това голямо множество; защото боят не е ваш, но Божий!”

УТРИННА МОЛИТВА

Отче, в името на Исус декларирам твоето господство! Заставам под покритието и помазанието на ранобудния молител. Съгласявам се с небесата да декларирам Твоята слава!

Боже, нека моите молитви срещнат Теб тази сутрин! Заповядвам на утрото да отвори слуха си към мен и да чуе вика ми. Нека бъде утвърден замисълът, че молитвата ще навали и ще бъде разпределена по цялата земя за да върши волята Ти. Заповядвам на земята да застане в готовност за получаване на небесна заповед за мен. Земите ми са в покорство! Заповядвам н а всички елементи на творението да чуят и да се покорят. Докато моето хваление звучи и денят се пробужда, земята ще даде своя прираст на мен. Декларирам идването на първата светлина!

Заставам в стратегически синхрон с посоката на стълбата, която докосва третото небе застанала на земята. Ангелите слизат и се качват според думите, които изговарям. Всяко нещо което вържа и развържа на земята е вече вързано или развързано на небето. Откровение, изцеление, освобождение, спасение, мир, радост, взаимоотношения, финанси и ресурси, които са били демонически блокирани сега са освободени към мен! Това което е освободено към мен се предава и на всеки човек с който общувам. Аз съм заразно благословен!

Заповядвайки на утрото и завладявайки деня, благовремието е изкупено. Божиите хора взимат надмощие над четвъртта, утринна стража. Духовните пътища и друми са превзети за Исус. Атмосферата на въздушните пътища над семейството ми, църквата ми, кварталът ми, градът ми, региона ми, нацията ми, над света и над мен произвежда нов климат. Този нов климат изгражда богоугодна крепост във време на беди.

Аз влизам в съгласие със всички светии; което съм пострадал от насилие, аз взимам обратно чрез сила! Повече няма да приемам това което ми се подава от дните ми! Декларирам че царството е дошло и Божията воля ще бъде на земята както е на небето. Докато слънцето изгрява днес, нека грее благоприятно върху Божиите хора и цели. Провидението е това което ми се полага ежедневно, защото не мисля за утрето. На крилете на утрото летя към един нов ден на победа. Боже, ти раздели нощта от деня за да декларираш моите дни, години и сезони. Аз съм светлината на света и съм завинаги отделен от тъмнината. Светлината декларира моето провидение! Амин!