12 последствия от ходене в пустинята 40 години

1. Губиш теглото от което не се нуждаеш
2. Губиш богатството от което си мислил, че се нуждаеш
3. Живееш на диета по Божия начин
4. Научаваш се да се доверяваш на Бога ежедневно
5. Разбираш кои са истинските ти приятели (братя и сестри)
6. Виждаш враговете си победени
7. Научаваш се да продължаваш да вървиш въпреки обстоятелствата
8. Достигаш до планината на която можеш да имаш лична среща с Бога
9. Децата ти получават Обещаната земя в наследство
10. Получаваш поколенствено и генетично изчистване на безверие. С вярата на едно поколение расте и вярата на нацията
11. Научаваш да ходиш в единство или се изгубваш и умираш сам
12. Оценяваш малките неща в живота (като хляб и вода)

БИБЛЕЙСКО МЕНТОРСТВО

Всеки има нужда от ментор! То е в основата на духовното бащинство и израстването на Църквата.

1. Библейското менторството е първата стъпка ефективно ученичество чрез което Църквата е успяла да оцелее през вековете.

2. Менторството е задача на всеки вярващ като част от Великата заповед на Исус Христос.

3. Менторството е дар който Бог дава на всеки търсещ вярващ.

4. Менторството не може да бъде инициирано единствено от търсенето на млади християни. Когато едно ново поколение изпитва нуждата от менторство без да го намира, това е свидетелство на криза за лидири. Библейското менторство движение на опитни вярващи в търсене как най-правилно да обучат млади християни.

5. Липсата на участници в процеса на менторство показва неефективността на даден модел за ученичество, както и на самите лидерите които го използват.

6. Достъпът до добър ментор трябва да бъде оценен правилно иначе би бил лесно изгубен.

7. Ефектът от менторството не бива да се оценява броя ученици днес, а с ефекта на ученичество, който продължават делото за поколения напред.

10 характеристики на успешните лидери

1. Умението да се учат от себе си и от другите без значение на ситуацията
2. Смиреност, която вдъхновява хората около тях
3. Интегритет, честност и силен морален компас
4. Твърдост и издръжливост във време на криза
5. Знание за това как да се извърви дългото разстояние от голямото видение до най-малкия детайл
6. Любов, състрадание, чувствителност и разбиране
7. Уважение на човешкото достойнство и грижа за другите
8. Отговорност за своите постъпки
9. Думи, действия и чувства, която мотивира останалите отвъд границите на техните предубеждения
10. Умението да обновяват себе и всички около тях

Практични съвети за уморени водачи

Цитирайки Бил Хайбълс на последния КАТАЛИСТ, Анди Стенли каза следното: „Най-добрият водач е този, който може да даде енергия на своя екип”!

Всичко което водача прави е заразно. Песимизмът, обезкуражението и страхът са заразни. А всяка организация приема вълнението на водачите си по-бързо отколкото самите те могат да го овладеят. Същото важи и за динамичните и мотивирани лидери. Затова и лидерството чрез личен пример е най-ефективно. Но какво да направи водача на църквата когато минава през период на личен стрес, демотивация и лидерско прегаряне?

1. Спи достатъчно. Колкото и да е трудно и колкото и мислите да те събуждат през нощта, ти никога няма да можеш да достигнеш ефективност ако нямаш нормална лична почивка.

2. Поддържай нормално хранене. Пости, когато постиш и яж когато ядеш! Но не яж това което ти се иска на момента, а използвай храната като гориво – източник от който можеш да черпиш енергия.

3. Използвай физически упражнения според библейското им предписание. Апостол Павел например казва, че физическите упражнения са за малко полезни. Упражнявай се редовно за да поддържаш нужното ниво на енергия.

4. Не губи време с негативни и песимистично настроени хора. Те само отнемат от енергията, която можеш да вложиш ползотворно в разрешаване на проблеми, които всъщност биха донесли добри резултати. Много водачи мислят, че могат да привдигнат песимиста, но суровата истина е, че на някои хора просто им харесва да живеят в постоянна емоционална мизерия. Заобиколи се с позитивно мислещи партньори.

5. Вземи лично решение да вложиш усилия в своята собствена почивка, физическо състояние и ниво на лична енергия и оптимизъм. Емоциите следват тялото!