5 ЛИДЕРСКИ ПРИНЦИПА НА ИСУС

1. Колкото по-голям е един водач, толкова по-голям слуга трябва да бъде (9:35)
2. Истинският лидер не се страхува да включи други които имат дарби и умения (9:37)
3. Всяко служение ще бъде възнаградено (9:41)
4. Служителите трябва да станат като децата (10:13-16)
5. Пътят нагоре е пътят надолу: лидерството на Исус Христос е лидерство чрез служене

ПОДГОТОВКАТА

Да тренираш в значимите неща не е незначително. Много започват добре, еманципират се и дори влизат в реалността на достигане до нещо значимо. Но истинската за реализацията се иска подготовка. Много. Бавна. Мъчителна подготовка.

Всеки може да се запише да тича в маратон. Но онези, които не са инвестирали време в подготовка стигат едва до 3-4км. При изкачването на Еверест, най-много от предаващите се са не в подножието или на половината, а точно под върха.

Затова и ап. Павел насърчава Коринтяните: „Така тичайте, че да получите наградата”, а Исус каза: „Който устои докрай, той ще бъде спасен”

Характеристики на Протестантите в съвременна България (2012)

Има ли човек свободна воля? (Съвместно проучване с http://lidersko.info/)

ДА (78%)

НЕ (22%)

Може ли човек да избере дали да бъде спасен или не?

ДА (75%)

НЕ (25%)

Задължително ли човек да приеме Исус Христос за личен спасител за да бъде спасен?

ДА (97%)

НЕ (3%)

Може ли човек да изгуби спасението? (Съвместно проучване с http://pastir.org)

ДА (75%)

НЕ (25%)

Грях ли е употребата на алкохол? (Съвместно проучване с http://pastir.org)

ДА (60%)

НЕ (40%)

Може ли човек да бъде спасен без да е кръстен със Святия Дух? (Съвместно проучване с http://pastir.org)

ДА (72%)

НЕ (28%)

Кръстени ли сте със Святия Дух?

ДА (63%)

НЕ (37%)

Спрели ли са да работят дарбите на Духа описани в Библията? (Съвместно проучване с http://lidersko.info)

ДА (10%)

НЕ (90%)

Има ли апостоли днес? (Съвместно проучване с http://lidersko.info)

ДА (64%)

НЕ (36%)

Посещавате ли църква поне веднъж седмично? (Съвместно проучване с http://lidersko.info)

ДА (73%)

НЕ (27%)

 Молите ли се ежедневно? (Съвместно проучване с http://molitvata.com)

ДА (88%)

НЕ (12%)

Четете ли Библията дневно? (Съвместно проучване с http://www.youversion.com/bg)

ДА (77%)

НЕ (23%)

Постите ли поне веднъж седмично? (Съвместно проучване с http://molitvata.com)

ДА (35%)

Не (65%)

Протестантите в съвременна България
През последните 15г. (от 1996), екипът на Bibliata.com анкетира и събира информация отнасяща се до състоянието и процесите в българското евангелско движение. В различните стадии на това изследване, са засегнати всички традиционни деноминации и множество новосъздадени евангелски и харизматични църкви и движения, както и множеството пара-църковни организации и представителства на религиозни формации като библейски издателства, студентски съюзи, младежки организации, фондации и асоциации. Части от това изследване са периодически представяни в българския печат и са често използвани в множество политически и религиозни анализи, като например международната организация за религиозни права и свободи ФОРУМ 18 и годишния доклад за религиозна свобода на Щатския департамент на САЩ. Настоящето издание е първото цялостно представяне на събраната статистическа информация, нейния подробен анализ и прогнози за бъдеще развитие. Надеждата на екипа на Bibliata.com, е че богатството на този ресурс ще бъде използвано не само като статистически еталон от наблюдателите на българското евангелско движение, но и за основа на нови по-подробни и цялостни анализи от онези, които имат интерес към същата изследователска материя. (Български евангелизъм 1996-2011)

ПОЗИЦИЯ или СИЛА?

Притчи 17:2

Нашето влияние зависи малко от позицията или звание, а много от начина ни на живот. Позицията не е важна – важна е продуктивността. Образованието, което сме получили, не ни ползва ако не го предадем на други, които да бъдат мотивирани и насърчени.

Доверието, което хората имат в нас изгражда нашия авторитет. Без него не можем да влияем на никого. А доверието е изгражда когато това което говорим съответства с това което живеем. Само тогава можем истински да влияем на хората около нас. Затова и Притчи ни съветва, че е по добре да бъдем мъдри слуги отколкото глупави синове. А мъдростта се състои в:

1. Постоянство – да бъдеш същия човек без значение кой е с теб
2. Избори – кой диктува твоя избор – твоята полза или ползата на другите?
3. Дълг – отдаваш ли всекиму дължимото?
4. Характер – върху кое работиш повече – твоето представяне или твоя интегритет?
5. Доверие – разбрал/а ли си, че доверието е победа, а не дар?