ВНИМАВАЙ

Внимавай за мислите си, защото те ще станат думи!
Внимавай за думите си, защото те ще станат действия!
Внимавай за действията си, защото те ще станат навици!
Внимавай за навиците си, защото те ще станат твой характер!
Внимавай за характера си , защото той ще стане твоя съдба!

7 разлики между естествения и свръхестествения лидер

Естествения лидер

Свръхестествения лидер

1. Намира правилното извинение за всяка ситуация

1. Носи отговорност за себе си и за своя екип

2. Гледа назад към спомените на доброто минало

2. Гледа напред към видението на доброто бъдеще

3. Сравнява себе си с успехите на другите за да определи своите

3. Сравнява себе си с Божията воля за своя живот

4. Съмнява се в решенията, които взима

4. Има увереност в Божието водителство

5. Мисли, че знае всичко

5. Знае да казва: „Не знам!”

6. Живее без граници и ограничения

6. Познава лимита на своята личност

7. Очаква да бъде разбран и без думи

7. Комуникира ясно и открито

Двадесетте „мога” на успеха

1. Защо да казвам, че не мога, щом Библията казва, че мога всичко чрез Христос, Който ме укрепя? (Фил. 4:13)

2. Защо да страдам в лишения, щом зная, че Бог ще снабди всяка моя нужда според Свойте богатства в слава на Христос Исус? (Фил. 4:19)

3. Защо да се страхувам, щом Библията казва, че Бог ни е дал дух не на плахост, а на сила, любов и себевладание? (2 Тим. 1:7)

4. Защо да не ми достига вяра да изпълня призванието си , щом зная, че Бог ми е разпределил марка от вярата? (Римл. 12:3)

5. Защо да съм слаб, щом Библията казва, че Господ е сила на живота ми и ще се укрепя и ще върша подвизи , защото познавам моя Бог? (Пс. 27:1; Дан. 11:32)

6. Защо да позволявам на Сатана да управлява живота ми, щом Този, Който Е в мен, Е по-велик от онзи, който е в света?

7. Защо да приемам поражението, щом Библията казва, че Бог ме води в победно шествие? (2 Кор. 2:14)

8. Защо да ми липсва мъдрост, щом Христос стана за мен мъдрост от Бога и Бог дава мъдрост щедро на всичко, които Му поискат? (1 Кор. 1:30; Як. 1:5)

9. Защо да се чувствам потиснат, щом помня Божията милост, състрадание, вярност и имам надежда? (Плач Ерем. 3:21-23)

10. Защо трябва да се ядосвам и вайкам, щом мога да възложа на Него всяка моя грижа? (1 Петр. 5:7)

11. Защо да бъда вързан, след като знам, че там където е Духът на Господа е свобода? (Гал. 5:1)

12. Защо да се чувствам осъден, щом Библията казва, че не съм под осъждение, защото съм в Христос? (Римл. 8:1)

13. Защо да се чувствам самотен, щом Исус е казал, че няма да ме остави и никога няма да ме напусне? (Мат. 28:20; Евр. 13:5)

14. Защо да се чувствам проклет или без късмет, щом Библията казва, че Христос ме е изкупил от проклятието на закона, за да получа Неговия Дух? (Гал. 3:13, 14)

15. Защо да се чувствам неудовлетворен, щом аз, както апостол Павел, мога да се науча да бъда доволен при всякакви обстоятелства? (Фил. 4:11)

16. Защо да се чувствам безполезен, щом Христос е взел греха ми вместо мен, за да стана аз праведен пред Бог в Него? (2 Кор 5:21)

17. Защо да страдам от чувство, че съм преследван, като зная, че ако Бог е с мен, никой не може да бъде против мен? (Римл. 8:31)

18. Защо да бъда объркан, щом Бог е Бог на мира и Той ми дава знание чрез Духа, който е в нас? (1 Кор. 14:33;2:12)

19. Защо да се смятам за неудачник, щом съм победител във всичко чрез Христос? (Римл. 8:37)

20. Защо да позволявам трудностите в живота да ме притесняват, щом мога да се насърчавам, като знам, че Исус е победил света и неговите скърби? (Йоан 16:33)

Римляни 4:13: Понеже обещанието към Авраама или към потомството му, че ще бъде наследник на света, не стана чрез закон, но чрез правдата отвяра.