Ако не носиш отговорност, не можеш да водиш екипa

Галатяни 6:1-6

Отговорността трябва да започва от върха. Водачите са отговорни за възстановяването на падналите, за предпазване от греха, за тежестта на другите и да правят всичко това в смирение (Гал. 6:1-3). Това отношение се отразява на цялото тяло на Църквата. Раменете, които носят отговорност, няма как да се изпъват от гордост.

Законът на здравата основа

Осия 10:3-4

По каква причина Израел се отдалечи толкова далеч от Бога? Осия дава отговора: Израел нямаше истинско лидерство. Лъже обещания бяха разрушили доверието на хората в техните лидери. Тяхното естествено заключение бе: „Ние нямаме цар… Говорят думи, като се кълнат лъжливо когато правят завети” (Осия 10:3-4).

Водачите на Израел бяха забравили Закона на здравата основа, а хората следват своите лидери пропорционално на доверието, което имат в тях…

ВЛАСТ и АВТОРИТЕТ – ГОРДОСТ и СМИРЕНИЕ

Навухудоносор и Данаил представляват контраст на гордост и смирение. Когато вавилонските магьосници не могат да развълнуват съня на царя, той заплашва да ги убие. За разлика от него, когато Данаил правилно разтълкува съня на царя, той отказва да приеме слава, а я отдава на небесния Бог.

Царете са хора облечени с власт – светска или църковна. Властта във вселената е като гравитацията. Може да не се съгласяваш, че я има, но тя съществува и оказва постоянно влияние върху теб.

Урокът от Данаил ни учи, че Бог проверява смирението на царете чрез словото на пророците. Само така, те могат да познаят Божията воля за своето бъдеще и това на нацията над която са поставени.

ПРИНЦИПИ на ЦЪРКОВЕН РАСТЕЖ

1. Мотивация без организация произвежда проблеми.
2. Най-силните организации са най-прости по структура
3. Ефективните организации имат ясна йерархия
4. Хората правят не това което очакваш от тях, а това което проверяваш дали са направили
5. Истинските лидерите осигуряват атмосфера на доверие и работа в екип
6. Успешните организации разпознават и награждават усилията