п-р Иван ВРАЧЕВ за СЕПЦ

3 проблема в българската църква през 2011:
1. Консуматорски материализъм
2. Липса на единство в Духа
3. Християнство склонно на компромиси, което обезсилва църквата

3 основна приоритети от изборния събор на СЕПЦ през 2010:
1. Истината за Християнската святост в противостой на либералните идеи
2. Възпитание на младото поколение и издигане на млади духовни служители
3. Мисионерска дейност: вътрешно национално и външно

СТАТИСТИКА:

  • Линдзи ДЕЙВИС в статията си от началото на 80те години ПЕТДЕСЯТНИ в БЪЛГАРИЯ, разказва, че Петдесятната църква е най-голямата протестантска деноминация в България с 10,000 члена и 120 църкви – информацията, както в повечето случаи през последните 30г. идва не от официален държавен източник, а от личното свидетелство и самопреброяване на петдесятните водачи
  • През септември 2000, д-р Николай Неделчев пише във в. „Изток и Запад”, че в България има 1100 евангелски пастора и 1530 евангелски църкви от който 55% имат сгради)
  • При честването на 90 годишнината на Петдесятното движение в Бургас през 2010г., в.Благовремие отбелязва, че „Днес евангелските вярващи в България са над 250 хил. души
  • През 2011, СЕПЦ отчита 520 регистрирани църкви и 90 щатни свещенослужители

Семинар по библейско лидерство в Силистра

Църква „Ново Поколение“ – Силистра с Bibliata.com организира семинар по библейско лидерство на 25 юни 2011 на адреса на църквата в Силистра, ул. Капитан Мамарчев – 6 (срещу паркинга на хотел Дръстар).

10:00 Модул 1: Основи на лидерството

11:00 Модул 2: 17 закона за работа в екип

13:00 Модул 3: Структуриране на църквата за растеж

15:00 Кръгла маса и дискусия

Български евангелизъм 1996-2011 (въведение)

statistics1През последните 15г. (от 1996), екипът на Bibliata.com анкетира и събира информация отнасяща се до състоянието и процесите в българското евангелско движение. В различните стадии на това изследване, са засегнати всички традиционни деноминации и множество новосъздадени евангелски и харизматични църкви и движения, както и множеството пара-църковни организации и представителства на религиозни формации като библейски издателства, студентски съюзи, младежки организации, фондации и асоциации. Части от това изследване са периодически представяни в българския печат и са често използвани в множество политически и религиозни анализи, като например международната организация за религиозни права и свободи ФОРУМ 18 и годишния доклад за религиозна свобода на Щатския департамент на САЩ. Настоящето издание е първото цялостно представяне на събраната статистическа информация, нейния подробен анализ и прогнози за бъдеще развитие. Надеждата на екипа на Bibliata.com, е че богатството на този ресурс ще бъде използвано не само като статистически еталон от наблюдателите на българското евангелско движение, но и за основа на нови по-подробни и цялостни анализи от онези, които имат интерес към същата изследователска материя. (следва)