Растежът на мегацърквите: Факторът достигане

Официалният икономически доклад на Leadership Network, който изследва хиляди църкви по света, обобщи че през за 2009-2010 мегацърквите по света са продължили да растат. Една от причините е капацитетът с който те достигат невярващите, известен като „фактор на достигане”.

Не всяка църква успява да достигне обществото в което е поставена. В повечето случаи църквите се опитват да запазят своето статукво в обществото, вместо да го достигнат за Царството. Църкви които не са се посветили на процеса на достигане на неспасените обикновено имат следните характеристики:

1. Програма която визира хората които вече посещават църквата.
2. Среда в която по даденост всички вече са последователи на Христос.
3. Използване на вътрешен език, който остава неразбираем хората, които са нови в църква.
4. Очакване, че растежът на църквата идва от промяна в сърцата на хората извън нея, а не от сърцата на хората, които са вече част от нея.
5. Служения които не са ефективни не биват спирани за да не се засегне някой.
6. Подобен е случая с въвеждането на нови методологии в служението.
7. Личните предпочитания винаги са приоритетни спрямо потенциала на служението.
8. Повечето решения се взимат заради онези които ще запазим, а не заради онези, които можем да достигнем.

Растежът на мегацърквите: Добрите идеи

Идеите имат последствия. Но не всички идеи са добри идеи. И не всички идеи идват от Бога.

Критична характеристика на онези църкви които растат защото нямат реална представа за заобикалящата ги среда е това, че постоянно казват „Не” на добрите идеи за да имат време и ресурси да се съсредоточат върху най-добрите идеи които идват до тях. Онези църкви, които се опитват да усвоят всички добри идеи, които се изпречват на пътя им по една или друга причина, често намират себе си стоящи в пътя, а не движещи се към целта.

Това правило е систематизирано от президентът на „Ейпъл” Стийв Джобс след големият успех на прословутия телефон разработка на компанията. „Нашият успех идва от това, че казваме „Не” на хиляди идеи за да можем, не просто да правим много ненужни неща, а да продължим уверено в посоката в която трябва да се движим като компания” твърди Джобс. „Ние сме отворени за всички възможности, които пазара предлага, но само след като сме казали „Не” на безброй прекрасни идеи, можем истински да се съсредоточим върху истински важните неща” (BusinessWeek 12.10.2004).

Повече не винаги означава по-добре. Много често е по-добре да се отхвърли идеята за ново примамващо служение, докато се утвърди служението, което сме започнали отначало. А най-трудно е когато трябва да кажем «Не» на страхотни и прекрасни хора, които истински искат да работят с нас върху нови проекти, но не искат да имат нищо общо с истнското видение, което Бог ни е поверил.

Растежът на мегацърквите: Факторът съответствие

Църкви, които са спрели да растат, най-вероятно са спрели да са актуални за социалните проблеми на обществото или са в пълно несъответствие с проблемите на своето време. Те просто правят това, което църквите винаги са правили с надежда (и молитва) да генерират по-различни резултати.

Очаква се малките църкви да са по-фокусирани върху видението и да са в едно по-реално съответствие с действителността, но това не е така. Много често, малките църкви са излишно комплексни, което като че ли нарочно затруднява растежа им и утежнява всички процеси и динамики, които протичат в тях.

Големите църкви, от своя страна, работят с много по-задълбочен фокус и разбиране за нуждите на обществото около тях. Служенията са изчистени от излишния багаж на ненужни взаимоотношения, което подпомага един продължителен и здрав растеж.

Ето главните фактори, които характеризират централния фокус на една здрава и растяща църква:

1. Установена мисия или водеща цел
2. Фокус върху служение и ученичество, като стратегия установена на базата на мисията на църква
3. Служенията и програмите на църквата са целенасочено настроени към растеж на църквата
4. Стратегията на църквата е критично изисквана към екипа на църквата – платен или доброволен
5. Ресурсите са разпределени според нуждите на служенията, а не според някакъв псевдофактор за равенство и баланс
6. Създадена е работна мрежа за комуникации, която настройва фокуса на всички участници в служения и екипи към мисията на църквата
7. Обучението в църква включва практически принципи за Християнски живот и цели да ангажира хората в църква да практикуват законите на Библията в своето ежедневие
8. Успехът на всяко църковно събиране се характеризира не от бройката на присъстващите, а от успеха на църквата като цяло в пътя на вярата
9. Растящата църква постоянно събира данни за своето състояние, анализира своя успех и поправя липсата му там където е нужно
10. Началото на една истински целенасочена църква започва с видение за нейния успешен край във вечността