5 характеристики на слабите лидери

1. Колебание, когато е нужно действие
2. Оплакване от недостатъчни ресурси
3. Отказ от поемане на отговорност
4. Злоупотреба с привилегията да си лидер
5. Действия на неподчинение

Лидерът не крие своята човечност

Псалом 6:1-10

Давид беше „мъж според божието сърце” (Деяния 13:22), но никога не се страхуваше да покаже своите емоции или слабости. Дори като цар на Израел, той декларира своите страхове, притеснения и аспирации. Добрите лидери умеят да балансират прозрачност бивайки добър пример. Добрите лидери се чувстват достатъчно уверени за да са отворени, дори до уязвимост.

Бог е този, Който издига и сваля лидери

Езекил 30:20-26

Бог е този, Който издига и сваля лидери от техните позиции. Нашата задача е да сме покорни на Неговия избор. Лидерите често не разбират тази истина. Бог казва, че без значение дали лидерите са добри или лоши, ултимативно Той е Който ги поставя и Той е който ги сваля от поста.

ВАСАН: Законът на моментума

Второзаконие 3:4

Моментумът е най-добрият приятел на лидера. След като аморейците бяха победени, израйлтяните дойдоха при Васан. Бог им каза да атакуват. Познавайки военната победа, те не се подвоумиха и отново победиха триумфиращи. Това постави началото на победите над 60 града в тази област. Защото успехът ражда успех.

Законът на вътрешния кръг

Второзаконие 1:6-18

Хората, които са най-близо до нас, определят нивото на нашия успех. Мойесей научи този урок в пустинята, след което направи план за поставянето на верни, компетентни и богоугодни лидери до себе си.

Когато служителите решат да станат лидери, те прекосяват една много важна граница. Тяхната ефективност вече не се определя от това, кой какво може да направи като индивидуална личност, а от това какво могат да направят един чрез своя екип. Мойсей ни учи, че лидерите трябва;

1. Да видят земята: Видение (Вт. 1:6-18) – Мойсей видя и напомни на всички за божието благословение. Бог ще изпълни обещанието си. Мойсей ясно видя последствията от обещанието и така успя да мотивира останалите чрез видението.

2. Разпределяне на товара: Делегиране (Вт. 1:9-12) – Мойсей избра да остави настрана своето его и да сподели лидерските отговорности с другите. Той им даде както отговорност, така и авторитет да изпълнят задачите. А общата цел получи усилието на целия екип.

3. Избиране на лидери: Лидерство (Вт. 1:-13-15) – Мойсей избра своя вътрешен кръг сред онези, които бяха духовно израснали, утвърдени и ги постави според уменията им.

4. Структуриране на лидерството: Организация (Вт .1:16-18) – Мойсей установи система в която лидерите изслушваха без предразсъдъци, служиха дръзновено, взимаха решения на базата на морални принципи и изпращаха до него само най-трудните случаи.