ПРОКЛЯТИЕТО НА ПАСИВНОСТТА

ПОМАЗАНИЕТО ЩЕ РАЗЧУПИ АПАТИЯТА И ЗАБАВЯНЕТО, ПРИДВИЖВАЙКИ ВЯРВАЩИЯ ОТВЪД НЕГОВАТА ПАСИВНОСТ. ТОЗИ СЪЖИВЯВАЩ ДУХ ЩЕ НИ НАКАРА ДА СЕ ДВИЖИМ И ДА ДЕЙСТВАМЕ, РАЗЧУПВАЙКИ ПРОКЛЯТИЕТО НА ПАСИВНОСТТА. Хората, които бяха изцерени в къпалнята Витесда (Йоан 5 глава), бяха тези, които се задвижиха и влязоха във водата, когато Господният ангел я раздвижваше. Това действие, пропито от вяра в “раздвижването на водата”, идващо от Святия Дух, освобождава свръхестественото в нашия живот. Може за доста дълъг период от време да бъдем в определена ситуация или обстоятелства, но когато помазанието се раздвижи, ние сме решени да приемем предизвикателството.

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид

НОВИ НИВА НА ПРОБИВ

ДУХЪТ НА УСКОРЕНИЕ СЪЗДАВА ДУХОВНА ДИНАМИКА НА ПРОГРЕСИВЕН ТЛАСЪК , ЗАДВИЖВАЩА НАШИТЕ ДУХОВЕ ДА СЕ ИЗДИГНАТ ДО НОВИ НИВА НА ПРОБИВ. Има внезапно покачване на нивото на водата в нашите духове. Има по-голяма мярка, която ни се отмерва. Има достатъчно вода, в която да плуваме, позволявайки ни да навлезем по-надълбоко в областта на Духа. Това от своя страна ще освободи Божествена духовна сила в нашия живот.

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид

СЪЖИВЯВАЩОТО ПОМАЗАНИЕ

Равнодушните няма да имат достъп до Божията спасителна благодат и Неговото незаслужено благоволение. Те ще се събудят една сутрин и ще видят, че манната е спряла и водата вече не тече към тях.

Исус Навиев 5:12: “А на сутринта, като ядоха от житото на земята, манната престана; и израилтяните нямаха вече манна, но през тая година ядяха от рожбите на Ханаанската земя.”

Тези хора няма да имат достъп до привилегиите, които преди това са имали, понеже сезоните и времената са се променили. Те повече няма да видят манната до края на живота си. Това ще бъдат сериозни времена на отговорност, на изработване на спасението ни със страх и трепет. Накратко, тези последни години ще покажат кой има повече масло в светилника си и кой е готов да тръгне с Младоженеца (Матей 25:1-13).

Това е най-важното време в живота ни! Ние можем да родим единствено това, което вече сме заченали в утробата си. Проявлението на това, което е вътре в нас и което не се вижда, ще се случи след 2005 година. Времето на зачатие и сформиране е СЕГА. Времето на откровение и проявление е в БЪДЕЩЕТО.

Поколението, което ходи в последните години на това Десетилетие на Съдба вече е начертало своето бъдеще и съдба. Ние ще видим нечестивите и праведните все повече и повече да се разграничават. От 2005 година нататък, овцете и козите няма повече да живеят в една и съща кошара. Праведните ще стават все по-праведни. За тях това няма да е въпрос на избор, понеже те вече ще са решили в сърцето си, да продължат по този начин. Първите четири години от този милениум са били време на оформяне на нова компания от пробивни вярващи, които се издигат в зрелостта на синовство и повече няма да са хранят с манната, която пада от небето. Те са станали достатъчно зрели, за да могат да влязат в своето наследство.

Нечестивите обаче ще продължават да вършат все повече нечестие, понеже те самите са избрали това като тяхна съдба. Те ще напуснат Божия дом и ще се върнат в света, където Божият съд ще бъде излян върху тях. Единствената причина, поради която нечестивите стоят в Църквата и не са преживели все още Божия съд, е поради праведните. Житото трябва да узрее, преди да отделим плевелите и да ги съберем на снопи, за да бъдат изгорени.

Днес ние трябва да изпитваме всеки дух в Божия дом, преди да е станало твърде късно. Ако тези духове продължават да живеят и да се изявяват във вярващите, вярващите ще отпаднат от вярата и ще се върнат в света, понеже оттам идват самите духове. Но когато се занимаем с тези духове и надделеем над тях, ние ще сме унищожили духа на антихрист и духа на ерес в Божия дом. Ние ще сме надделели над духовете и над светските системи и ще бъдем способни да откликнем на Духа на истината, и да чуем Божия глас, Който ни говори. Ще обитаваме в Господния дом и нашата позиция в Христос няма да ни бъде отнета (Псалм 23:6; 101:6-8).

Съживяващото помазание на Апостолското носи духът на ускорение, който създава динамика на прогресивен тласък, задвижваща духовете ни в ново ниво на зрялост за синовство, позволявайки ни да имаме достъп до нашето наследство и да извършим това, което Бог е планирал за живота ни в назначеното и определено време в Христос.

Нашият отклик към това настоящо Божие движение ще определи и очертае нашите бъдещи пробиви и живот. Ние трябва да се предадем на тази Божия благодат, която ни дава способност, да изпълним съдбата си. Позволете на Бог да вземе личния ви живот, църквите и служенията ви и да ги постави на ново място на предаване към водителството на Святия Дух. Само тези, които ходят в покорство като синове, ще видят силата и славата на Отец.

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид

МОДЕЛ на УСПЕХ

Църквата на Господ Исус Христос трябва да се издигне в този час и да представи работещ модел на успех, който е бил изкован в наковалнята на живота на Църквата. Повечето църкви бягат от всякакъв вид политически среди, понеже не искат да гледат на тях като на участници в негативните неща, които са свързани с политиката. Ние трябва да вярваме, че постоянното ни сътрудничество с нашите правителства ще ги подтикне към праведност, така както солта предпазва това, което иначе би се разложило.

Правителствата на земята искат да спрат упадъка и разрухата в обществото. Те отчаяно търсят изход от робството на тлението. Никое от техните усилия не произвежда резултатите, които те искат. Наркоманите, които напускат правителствените лечебни центрове не дават траен плод, тъй като до една година след като излязат оттам, 75% до 80% се връщат отново към наркотиците. Повечето азиатски правителства знаят, че социалните проблеми на непълнолетните се увеличават непрекъснато, тъй като много семейства се разпадат. Процентът на разводите също се увеличава. Моралните проблеми сред младежта растат, причинявайки сериозен упадък в обществото. Проблемите дори само в социалната сфера са много обезпокояващи.

Само Божието Царство в Христос има реални отговори на вечните въпроси. Само в Христос има сила за промяна на живота. Само в Царството има жертва, сила, любов и посвещение до край. Църквата ни предлага модели за това как да живеем в Царството и в обществото, като алтернатива на това, което е в света. Тя има необходимото, за да повлияе на града и на нацията.

Когато правителствата разберат, че “Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават” (Исая 9:7) и че живота на човек е цялостен и завършен само чрез силата на Всемогъщия Бог, те ще освободят дарения и финансиране, за да подкрепят начинанията на Царството.

Правителствата ще започнат да приемат Църквата като важна институция, която има за цел да съгради отново духовните и морални стойности в нацията. Тя скоро ще стане съвестта на обществото и ще го учи на пътищата и законите на Господ.

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид