ДОСТИГАНЕ НА СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ

ЩЕ ИМА УНИКАЛНА АПОСТОЛСКА БЛАГОДАТ ЗА ДОСТИГАНЕ НА СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ ОТ МЛАДИ ХОРА И ТИНЕЙДЖЪРИ, така че те да бъдат обучени за лидерство и ефективно служение към тяхното собствено поколение.

Желанието на Исус да нахрани множествата стана реалност, понеже апостол Андрей намери едно момче с пет хляба и две риби. В нашето поколение има много млади мъже и жени, които стоят в тълпата с нещо, което могат да предложат за посрещане на нуждите на множеството, но първо те трябва да бъдат открити от апостолската благодат, която се освобождава върху лидерите в тези години.

Много хора, като Филип, могат единствено да видят и работят с естествени методи и според плътта. Но Андрей потърси момчето, което беше готово да работи с Апостолското и да даде за Христос всичко, което имаше. Ние трябва да открием това ново поколение и да го отделим от тълпата. Трябва да изкараме такива хора от тълпата, така че да могат да се включат в настоящото апостолско движение. Това поколение има какво да предложи, за да достигне ефективно множествата.

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид

БОГАТСТВАТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ

БОГАТСТВАТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ЗА ПРИДВИЖВАНЕТО НА ЦАРСТВОТО Бог ще потвърди завета Си със Своята Църква, като освободи сила за намиране, събиране, умножаване и преразпределяне на богатство. Този процес ще се ускори от апостолските хора, които Бог издига да разпределят ресурсите на праведните, които те са вложили в Царството. Разпределянето на ресурси и споделянето на всички блага сред апостолските хора, ще позиционира Църквата да бъде готова да управлява земните ресурси. Във всяко движение на възстановяване на Израел, Бог освобождаваше и богатство към Своите хора!

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид

МАНТАЛИТЕТ ЗА ГЛОБАЛНО ВЛИЯНИЕ

Пробивните вярващи ще имат способността ДА СЕ ДВИЖАТ КЪМ НОВО НИВО С МАНТАЛИТЕТ ЗА ГЛОБАЛНО ВЛИЯНИЕ от локалната база. В Деяния 11:27-30, ние виждаме как църквата излезе извън четирите си стени и споделяше това, което Святият Дух казваше чрез пророците. Това накара локалните вярващи да се надигнат над собствените си ограничения и да посрещнат бъдещите предизвикателства в региона. Те бяха добре подготвени преди кризата, така че имаха достатъчно ресурси да обърнат ситуацията в полза на Царството. Църквата на това десетилетие ще има свръхестествено пророческо прозрение, което ще я държи на острието на служението.

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид

ПРОГРЕСИВНИ ОТКРОВЕНИЯ

Пробивните вярващи ще имат способността ДА СЕ ДВИЖАТ В ПРОГРЕСИВНИ ОТКРОВЕНИЯ, за да могат да донасят нови откровения върху настоящата истина и така Църквата да бъде адекватна в настоящето. Tази способност да бъдем в движението на Святия Дух и в откровението на това, което Бог говори днес, ще накара Църквата да порастне в зрялост. Църквата на бъдещето, в това десетилетие на съдба, няма да бъде основана на традиции, ритуали или определени човешки модели, но на Бог, както Той я води чрез Духа Си. Там където водата е в постоянно движение, дори и блатистите места ще бъдат изцерени.

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид

ПОД ИНТЕНЗИВЕН НАТИСК

Пробивните вярващи ще имат способността ДА СЕ ДВИЖАТ ПОД ИНТЕНЗИВЕН НАТИСК, позволявайки на Бог да оформи техния характер и да издигне стандарт за следващото поколение от последователи. Вярващите от ранната църква не се страхуваха от интензивния натиск на гонението, който беше върху църквата по това време (Деяния 11:19). Те не бяха шоколадови войници, които да се разтопят под топлината на слънцето, но притежаваха манталитет, който заради разширяването на Царството можеше да издържа на страданията. Те не бяха от тези, които се отдръпват назад поради страх за живота си.

Евреи 10:39: “Ние, обаче, не сме от ония, които се дърпат назад, та се погубват, а от тия, които вярват, та се спасява душата им.”

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид