СЪТРУДНИЧЕСТВО vs. СЪРЕВНОВАНИЕ

Служителите на новото поколение ще БЪДАТ ЗАЩИТНИЦИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО, А НЕ НА СЪРЕВНОВАНИЕТО. Много градове и нации са под обсадата на пастори, които патрулират градовете, сплашват останалите пастори и манипулират презвитерите в града, като по този начин те унищожават хората, които мразят. Духът на Езавел ще използва старейшините на града, за да получи това, което иска. В това десетилетие на съдба огромни множества от старите пазачи ще напуснат сцената. Много от тези генерали не са произвели наследници.

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид

БОЖИЯТА ВЕЧНА ЦЕЛ

ДА СЕ ДЕКЛАРИРА БОЖИЯТА ВЕЧНА ЦЕЛ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАШАТА СЪДБА И ПРИЗИВ ЧРЕЗ ЗРЕЛИ ПРОРОЧЕСКИ СЛУЖИТЕЛИ ТУК НА ЗЕМЯТА. Църквата се е отдалечила толкова много от мисията си, поради която е тук на земята. Исус гради Църква, която ще роди Неговото царствено управление и ще го установи тук на земята. Много църкви и служители са бегли сенки на горепосоченото твърдение.

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид

ПРАТЕНИКЪТ

Служителите трябва да разкриват своята зависимост от Святия Дух и Божието слово. Нашите служители са твърде уверени поради многото минали успехи и ето защо толкова малко от тях са хора на молитва. Те са толкова зависими от хора и техните човешки контакти, и поради това толкова малко са водени от Святия Дух!

Толкова много проповедници са красноречиви и определено притежават способността да боравят с думи, но не са свързани с измеренията на Святия Дух. Има огромна нужда да се развие способността ни да се движим в Духа, в поклонение, в дарбите на Святия Дух или в откровението на изговореното Божие слово. Днес в служенията изключително много липсва духовния елемент.

Повечето растящи църкви са ограничили практикуването на дарбите на Святия Дух, общото поклонение на езици, служението в помазанието и откровението, и поради това са започнали да се задоволяват с кратки и по човешки организирани служби. Помнете, че дори приготвянето на една торта отнема около час – така че как можем ние да очакваме да изградим живота на хора и семейства като отделяме толкова малко време и усилия за това!

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид

7 пророчески цели в Божия дневен ред

1. Да се роди истинското послание на пълното евангелие с демонстрацията на Духа чрез апостолски тип служители на земята.

2. Да се декларира Божията вечна цел и изпълнението на нашата съдба и призив чрез зрели Пророчески служители тук на земята.

3. Да се изградят в Неговата Църква Апостолска структура и Новозаветни модели чрез правилно функциониращи ключови апостолски лидери, които са приели мандата да съградят отново Църквата според апостолските модели.

4. Да се установят и утвърдят истински служители, за да може Църквата да бъде доведена до пълна зрялост в Христос.

5. Да се издигнат пробивни вярващи, които имат съдбата да управляват и царуват.

6. Да се изобрази Христос в Неговото Тяло, така че Прославеният Син да бъде изявен във вярващите.

7. Да се установи Божието Царство, така че “Неговото управление да няма край”.

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид