ЦЪРКОВНО ЛИДЕРСТВО 2009

1. Кризи в деноминациите породена от широк спектър фактори, вариращи от липсата на ефективен модел за обучаване на ново поколение църковни лидери до организирани държавни рестрикции срещу евангелските църкви.

2. 2009 е година на объркване в стратегиите на евангелските църкви, придружено от подобаваща девалвация във видението за евангелизиране, образование, мисии и единство.

3. Колебанието у водещите деноминации е уловено от съответните партийни и правителствени организации и гонението срещу евангелските църкви нараства с умерено, но точно преценено и постоянен темпо.

4. Една от причините, на евангелските църкви да се наложи оглавник, е да се ограничи тяхната визия за участие в изборите с (не)очакван край през 2009.

5. Има растеж на посетителите заради политическата несигурност и икономическата криза. Той е придружен от едновременно намаляване на посетилите в контекста на последната имиграционна вълна. Тази динамика на баланса създава чувство за застой.

6. Застоят в евангелското движение се компенсира с концерти и конференции, в които за съжаление рядко присъстват елементи на пост, молитва и милостиня.

7. Почти 15г. след глобалното представяне на интернет от Windows 95, евангелските църкви започват да получават усещане за медия. Медийното присъствие се увеличава положително и то е оправдано с нарастващият интерес към евангелската проповед и социалното послание която носи тя. Но в повечето случаи, усещане за медия остава популярност без покритие и идея в която липсва стратегическа планираност, поради което към момента не води до реално адекватен резултат.

8. Кризата за лидери е нарастващият проблем в евангелските църкви, които в момента се ръководят от лидер без наследници. Старото поколение пастори е неминуемо повлияно от тоталитарния модел на ръководство, докато онези които са се отделили от този модел остават „самоуки” лидери. Основаните нови деноминации не успяват да се превърнат в толкова нужната алтернатива. Липсват процеси на бащинство и предаване на лидерството от едно поколение на следващото, което поражда нарастващ интерес към проблемите на църковното лидерство.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Хора, които разпалват вашата ревност – търсете такива взаимоотношения

Хора, които споделят вашата ревност – наслаждавайте се на такива взаимоотношения

Хора, които прихващат вашата ревност – отделете време за такива взаимоотношения

Хора, които само се наслаждават на вашата ревност – внимавайте с такива взаимоотношения

Хора, които пресушават вашата ревност – избягвайте такива взаимоотношения

ЗАКОНЪТ на РАЗПОЗНАВАНЕТО

Един от духовните принципи на Библията е наречен Законът на разпознаването. Според него: всичко от което се нуждаеш в живота си, вече е в живота ти чакайки да го разпознаеш. Този закон е изпуснатата връзка, която много хора търся цял живот. Тя може да замести сълзите със смях, да отговори на въпроси които стоят пред теб, да замести бедността с благословение и да отвори нови благоприятни сезони в твоя живот. Според Законът на разпознаването:
(1) Всяко нещо, което остава не разпознато става неудостоено.
(2) Всяко нещо което не е удостоено, остава не наградено
(3) Всяко нещо, което не е наградно, напуска живота ти: дарба, чудо или човек.

Някои от най-големите дарби в живота ти са все още неразпознати.
Бог е поставил неща в живота ти, които все още не си забелязал(а).
Ако не ги разпознаеш, това ще ти коства много.

Неемия: Позиция и опозиция

Неемия 4

Неемия разбира че всяка ПОЗИЦИЯ идва с ОПОЗИЦИЯ.

Ти разпознаваш РАЗМЕРА на твоята ПОЗИЦИЯ, – по размера на твоята ОПОЗИЦИЯ.

Колкото по-голяма ПОЗИЦИЯТА толкова по-голяма ОПОЗИЦИЯТА.

Колкото по малка ОПОЗИЦИЯТА толкова по-малка ПОЗИЦИЯТА.

АКО нямаш ОПОЗИЦИЯ – ти нямаш ПОЗИЦИЯ.

Ако не си в ПОЗИЦИЯ – най-вероятно си в ОПОЗИЦИЯ, което те прави ЕДНО с ВРАГА.