Капани за лидери

Еклесиаст 5:2-7

Давали ли сте обещания пред Бога? Библията ни съветва да сме изключително внимателни преди да предадем нещо на Бога – добър съвет за всяко нещо, което лидерът трябва да реши. Соломон описва три капана, които чакат невнимателните лидери:

1. Прибързано говорене (ст. 2-3). Лидерът трябва да слуша колкото говори, защото за да се изпълнят мечти и видения е нужно много повече от думи.

2. Празни обещания (ст. 4-5). Често лидерите казват това, което другите искат да чуят. Не обещавай това, което не можеш да изпълниш.

3. Нелепи извинения (ст. 6-7). Лидерите само задълбочават проблема и намаляват своето влияние, когато се опитат да оправдаят своята грешка с нелепи извинения.

Наградите на партньорството

Еклесиаст 4:9-12

Повечето лидери разпознават нуждата от партньорство за да достигнат големите цели. Ето наградите на едно здравословно партньорство:

1. Партньорите, които работят заедно, постигат повече (ст. 9).

2. Партньорите се допълват един друг (ст. 10).

3. Партньорите се окуражават един друг (ст. 11)

4. Партньорите се укрепяват един друг (ст. 12)

Какъв лидер търси Бог?

Езекил 22:30

Този стих съдържа добро описание на това какъв лидер търси Бог. Във времето на Езекил, Бог потърси лидер със следните качества:

1. Човек: Бог търсеше един човек, една личност, не група от хора.
2. Между тях: Човек, който познаваше хората и разбираше тяхната култура.
3. Градител на стените: Работещ и знаещ как да гради.
4. Застанал в пролома: Мост в пропастта между хората и Бога.
5. Заради земята: Носещ товар и видение за мястото и хората между където живее.

Законът на влиянието: Лидерите насърчават или обезсърчават

Притчи 29:2-18

Хората отразяват своите лидери. Не можем да очакваме последователите да надрастат лидерите си, както не можем да очакваме, че последователите ще станат фундаментално противоположни на своите лидери. Хората чувстват привличане към лидери, които са като тях самите и са отражение на онези, които ги водят. Ето какво Притчи гл. 29 ни казва за добрите и лошите лидери:

1. Отношение (ст. 2): когато добри лидери са на власт, хората се радват, а когато лоши лидери са на власт, хората въздишат
2. Стабилност (ст. 4): когато морални лидери са на власт, те градят справедливост, а когато компрометирани лидер са на власт, те разрушават
3. Състрадание (ст. 7): Добрите лидери се грижат за бедните, а лошите не се грижат за никого
4. Честност (ст. 12): Когато лидерите обръщат внимание на лъжи, техните екипи започват да се водят от същите заблуди
5. Видение (ст. 18): Солидното видение обединява хората в една посока, а там където няма видение царува хаос.