От грижа към предаване

Марко 8:1-21

Процесът на създаването на библейско лидерство се състои в (1) съпричастност към израстващия лидер, (2) изграждане на основа и (3) пълно предаване. Исус моделира този процес за втори път като нахрани множествата (Марко 8:1-9) учейки ги, че Бог може да снабди храна. По-сериозният урок дойде по-късно, когато учениците разпознаха, че Исус бе извършил чудото за да им покаже, че Бог може да снабди всяка тяхна нужда (Марко 8:17-21). Исус ги предупреди за опасността от фарисейския квас, който може да промени тяхното отношение и перспектива в служението (Марко 8:14-15).

Исус не просто нахрани множествата – Той проведе курс на обучение по Библейско лидерство, карайки израстващите лидери да мислят за проблемите извън техния житейски контекст. По този начин от консуматори, учениците се превърнаха в участници в процеса на лидерско изграждане:

(1) Като Пастир, Той посрещна насъщната им нужда от храна;

(2) Като Учител, Той го обучи да служат като им предостави възможност за това

(3) Като Градител, Той ги екипира с нужните умения да водят други, като им предостави лично предизвикателсво.

Законът на Е. Ф. Хютон: Когато Данаил говори, хората слушат

Данаил 5:13-14

Законът на Е. Ф. Хютон гласи, че когато лидерите говорят, хората слушат. Истинските лидери се познават по това, че имат последователи. Данаил беше истински лидер, защото когато той говореше, всички слушаха. Този успеш се дължеше на следните 10 причини:

1. Взаимоотношения: Хората слушат ако знаят кого познаваме. Данаил имаше репутацията на един, който познава Бога на Израел.

2. Жертва: Хората слушат заради това което сме пожертвали. Данаил пожертва правото си да яде от храната на царя.

3. Характер: Хората слушат заради нашия интегритет. Данаил остана непорочен дори когато трябваше да изобличи царя.

4. Актуалност: Хората слушат защото се идентифицираме с техните нужди. Данаил живееше с вавилонците и се идентифицираше с техния начин на живот, без да забравя трудностите през които минаваше народа на Израел

5. Прозрение: Хората слушат заради това което знаем. Данаил можеше да тълкува сънища и водения, които бяха объркващи за другите.

6. Прозрачност: Хората слушат защото сме естествено транспаранти. Животът на Данаил бе отворена книга за всички.

7. Опит: Хората слушат защото сме били успешни в миналото. Данаил имаше сериозен опит от дълги години на праведен живот.

8. Смирение: Хората слушат когато въплъщаваме смиреност. Данаил служеше в подчинение на властите в случите в които те не нарушаваха законите по-висши и от тях самите.

9. Компетентност: Хората слушат заради нашите познания и умения. Данаил умееше да прави много неща по-добре от мнозина други.

10. Смелост: Хората слушат когато демонстрираме убеденост. Данаил отказа да бъде нечия кукла на конци и показа, че е решен да умре за убежденията си.

ФОКУС: Исус не позволяваше да бъде отклонен от Неговата мисия и помазание

Лука 4:18-29

Исус цитира Исая 61 относно Своето помазание (Лука 4:18). Дори когато слушащите го не харесваха това което имаше да каже (Лука 4:28-29), Той премина към следващия град за да продължи работата Си не позволявайки на никой и на нищо да го отнеме помазанието Му или да Го отклони от мисията Му.

Семинар по църковно лидерство на Витоша

sofia-vitosha-kempinski

Българска божия църква „Живот”  съвместно с Bibliata.com, проведе семинар за църковно лидерство на 3-4 юли, 2009 в хотел Елиза на Витоша. Програмата съдържаше следните модули:

1. Структуриране на църквата за растеж

2. Менажиране на стреса и вътрешна мотивация

3. 17 закона за работа в екип