Законът на бързия растеж

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО:

20. Законът на бързия растеж: ако искаш да растеш, води последователи; ако искаш да умножаваш, води лидери

Марк 16:15-20 Исус обучи и изпрати лидери с очакването, че те ще достигнат света

Йоан 14:12 Исус подготви дванадесетте да извършат по-велики неща от самия Него

Законът на правилното време

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО:

19. Законът на правилното време: кога да се води е също толкова важно, както къде да се отиде и какво да се направи

Йоан 7:6-8 Исус знаеше, когато Неговото време бе дошло, за да изяви царството

Йоан 11:1-6 Когато Лазар се разболя, Исус изчака да го посети едва след като Лазар почина

Законът на жертвата

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО:

18. Законът на жертвата: лидерът трябва да даде, за да расте

Матей 20:20-28 Исус демонстрира, че който иска да е велик, трябва да 

може да служи

Йоан 10:10-18 Исус самоволно положи живота си за овцете

Законът на приоритетите

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО:

17. Законът на приоритетите: истинските лидери знаят, че не всяка активност води до резултат

Марк 1:32-38 Исус служеше цяла нощ и след това продължи

Лука 10:38-42 Исус промени списъка със задачите на Марта до най-ключови приоритети