Законът на Е. Ф. Хютън

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО:

5. Законът на Е. Ф. Хютън: когато истинският лидер говори, хората слушат

Марк 1:21-28 Поучението на Исус (1) учудваше и (2) увещаваше хората

Марк 11:15-46 Исус говори на среброобменителите, водачите и смокинята и те му се покоряваха

Законът на навигацията

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО:

4. Законът на навигацията: всеки може да управлява кораб, но само лидерът може да начертае курса на плаване

Матей 10:1-23 Исус даде абсолютно точни насоки, преди да изпрати учениците си

Лука 14:25-35 Исус поучаваше принципите на планиране и пресмятане на наличните ресурси

Законът на процеса

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО:

3. Законът на процеса: лидерството се развива ежедневно, не в един ден.

Лука 2:52 Исус продължително растеше в мъдрост, ръст и благоволение

Евреи 5:7-9 Въпреки, че бе Божи Син, Исус растеше и се учеше чрез страданието

Законът на влиянието

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО:

2. Законът на влиянието: истинското лидерство се измерва във влияние.

Матей 4:18-20 Повикът на Исус бе достатъчен, за да повлияе на учениците да оставят всичко и да го последват

Йоан 11:47-48 Фарисеите се страхуваха от влиянието на Исус

Законът на капака

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО:

1. Законът на капака: способностите на лидера определят неговото лично ниво на ефективност.

Йоан 1:35-37 Йоан Кръстител бе осъзнал, че Исус може да води учениците му много по-далеч от колкото той може

Йоан 6:66-68 Петър изповяда, че учениците нямаха по-добър лидер, към който могат да се обърнат