Законът за сеене и жънене

10 ЗАКОНА ЗА ЖЪТВАТА

Галятяни 6:7: Каквото човек посее, това и ще пожъне

1. Каквото – Нещо трябва да бъде жертвано. Не може от нищо да произрасте нещо.

2. Човек – Ролята на човека в процеса е явна. Божието от Бога, а нашето от нас.

3. Посее – нещото трябва да бъде посяно, да се раздели от нас и да умре

4. Посее и пожъне дава хронологичен глаголен ред, в който процесът на сеене предхожда процеса на жънене, а не обратно.

5. Такова – Жънем само същото, от което сме посели, не различно (Йов 4:8 До колкото съм аз видял, ония, които орат беззаконие,И сеят нечестие, това и жънат).

6. Ще – е абслютно обещание. Законът е непроменим. Няма случай, в който човек сее, а не жъне това, което е посял и това е Библейски закон (Галатяни 6:9 Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем).

7. Сеем в един сезон и жънем в друг т.е. не можем да очакваме да пожънем преди да посеем или да жънем веднага след като сме посели. Добрата жътва изисква търпение (Еклесиаст 3:1-2 Има време за всяко нещо, И срок за всяка работа под небето: Време за раждане, и време за умиране; Време за насаждане, и време за изкореняване насаденото).

8. Жънем повече от колкото сме посели.

9. Не можем да направим нищо за миналогодишната жетва, но можем да направим нещо за бъдещите жетви.

10. Ние сеем и ние жънем, но БОГ прави да расте. От Него са и семето за жетва, и дъжда и уружая.

4 ПЕРСОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ НА ЛИДЕРА

Най-често задавания въпрос относно лидерството не се интересува от тактика или стратегия, а от идентичността на лидера. Какво е нужно на един лидер? Ето четири персонални характеристики, които квалифицират един лидер:

1. Характер: Да направи това, което е правилно, дори когато е трудно.

2. Перспектива: Да знае какво трябва да се случи, за да се постигне целта.

3. Кураж: Инициативата да поеме риска и да направи първата стъпка към цел, която си струва.

4. Благоволение: Да привлече и екипира други, които да се присъединят към каузата.

Семинар по библейско лидерство в Русе

Божия църква на пророчеството гр. Русе съвместно с Bibliata.com организира семинар по библейско лидерство в сградата на църквата.

10 ноември 2008 от 13:00 ч.:

Модул 1: Въведение

Модул 2: Разрешаване на проблеми

Модул 2: 21 закона на лидерството

11 ноември 2008 от 9:00 ч.:

Модул 3: 52 лидерски принципа на Исус

Модул 4: 17 закона за работа в екип

Модул 5: Стрес и вътрешна мотивация

Нов семинар по библейско лидерство в София

Българска Божия църква „Спасение“ съвместно с Bibliata.com организира семинар по библейско лидерство в сградата на църквата на 1 ноември 2008 от 17:00 ч.

Семинарът е част от дванайсет модулен курс, целящ обучение на пастори, служители и лидерски екипи, работещи в контекста на църковно и пара-църковно служение. Настоящата презентация включва:

Модул 2: 21 закона на лидерството

Модул 3: 52 лидерски принципа на Исус