Приятелите на Йов

Във времето, в което Йов се нуждаеше най-много от любовта и насърчението на приятелите си, той получи само тяхното осъждение, съмнения и гняв. Елифаз преведе аргументи от своя житейски опит, Валдад от традицията, а Софар от личен легализъм. Разбира се, аргументите им съдържаха елементи на истина. Тримата приятели на Йов станаха неговите най-големи трудности във времето на изпитанието му. „Капаци”, които затваряха и лимитираха живота му. И въпреки това, Йов не позволи житейският му път да свърши с това.

Приятелите на Йов вярваха, че той бе съгрешил пред Бога и затова го постигна ракова трагично наказание. Би ли постъпил Бог така със свой добър приятел? Те го обвиняваха в специфични грехове, съгласявайки се с дългия лист на аматьорски теолози, които предопределят, че хората в болка и изпитание задължително са направили нещо, с което да заслужат наказанието си. Въпреки, че в някои случаи е така (Йоан 5:14), то съвсем не е универсално правило.

Лъжливите обвинения дестабилизират лъжливо обвинения човек. В най-критичния момент от живота му, приятелите на Йов продължиха да го клеветят. Но той продължи да уповава на Бога.

Йов започна трудната борба срещу депресията, демотивацията и страха. Поставен сред огромна болка и невъзвратими загуби, Йов демонстрира силен характер и сила. Нищо не успя да унищожи вярата му в Бога.

Накрая, истината бе изявена и Бог благослови Йов многократно. Историята му ни напомня, че всички лидери винаги трябва да пресяват мненията, идващи от техния вътрешен кръг на съветници през истината на Божието слово.

Практическият лидер

Неемия 8:8

И Неемия и Ездра искаха да построят отново стената, за да символизира построяването на духовен живот. За това: „Четоха ясно от книгата на Божия закон и дадоха значението, като им тълкуваха прочетеното” (Неемия 8:8). Тези лидери искаха народът да разбира и прилага това, което чуват.

Нов семинар по библейско лидерство в Габрово

Българска божия църква – Габрово съвместно с Bibliata.com организира семинар по библейско лидерство в сградата на църквата на 18 октомври 2008 от 16:00 ч.

Семинарът е част от дванайсет модулен курс, целящ обучение на пастори, служители и лидерски екипи, работещи в контекста на църковно и пара-църковно служение. Настоящата презентация включва:

Модул 2: 21 закона на лидерството

Модул 3: 52 лидерски принципа на Исус

Модул 4: 17 закона за работа в екип

Семинар по библейско лидерство в Габрово

Българска божия църква – Габрово съвместно с Bibliata.com организира семинар по библейско лидерство в сградата на църквата на 4 октомври 2008 от 17:00 ч.

Семинарът е част от дванайсет модулен курс, целящ обучение на пастори, служители и лидерски екипи, работещи в контекста на църковно и пара-църковно служение. Настоящата презентация включва първите два модула на курса със следните теми:

1. Лидерските принципи на Исус
2. Разпознаване на лидера
3. Изграждане на лидера
4. Персонални квалификации на лидерството
5. Принципи на божието време
6. Жертва и отговорност
7. Законът за сеене и жънене
8. Закона за навигацията
9. Псалом 23 за лидери
10. Разрешаване на проблеми
11. Делегиране на отговорностите