Семинар по библейско лидерство в Самоков

Българска божия църква – Самоков съвместно с Bibliata.com организира семинар по библейско лидерство в сградата на църквата на 5 октомври 2008 от 14:00 ч.

Семинарът е част от дванайсет модулен курс, целящ обучение на пастори, служители и лидерски екипи, работещи в контекста на църковно и пара-църковно служение. Настоящата презентация включва първите два модула на курса със следните теми:

1. Лидерските принципи на Исус
2. Разпознаване на лидера
3. Изграждане на лидера
4. Персонални квалификации на лидерството
5. Принципи на божието време
6. Жертва и отговорност
7. Законът за сеене и жънене
8. Закона за навигацията
9. Псалом 23 за лидери
10. Разрешаване на проблеми
11. Делегиране на отговорностите

Комуникация: Еремия използва словесни образи

Еремия 43:8-13

Еремия водеше Израел най вече чрез дарбата на слово. Той комуникираше своето водителство чрез дарбите на пророчество, поучение и насърчение. Използвайки тези дарби, Еремия успяваше да комуникира това, което бе приел от Бога.

Книгата на пророк Еремия съдържа 12 постоянни метафори (словесни картини), които той използва, за да комуникира Божията воля за божия народ. Ефективните лидери намират словесни аналогии, с които успешно предават на множеството видението, което са приели. Ето метафорите на Еремия:

1. Бадемовата клонка (Еремия 1:11-12)
2. Врящият котел (Еремия 1:13-19)
3. Изхабеният ленен пояс (Еремия 13:1-11)
4. Винените мехове (Еремия 13:12-14)
5. Сушата (Еремия 14:1-9)
6. Яребиците (Еремия 17:9-11)
7. Грънчарят и съдовете (Еремия 18:1-17)
8. Счупената стомна (Еремия 19:1-13)
9. Две кошници със смокини (Еремия 24:1-10)
10. Окови и хомот (Еремия 27:1-11)
11. Заповедта да купи нива (Еремия 32:6-25)
12. Притчата за камъните (Еремия 43:8-13)

Смяна на стражата: Когато лидерите трябва да бъдат сменени

Еремия 23:1-16

Бог не се двоуми да премахва непослушни и непродуктивни лидери. Еремия 23 ни дава характеристиките, които Бог търси в лидерите, както и това, което Го кара да ги замества с други. Еремия обобщава причините и обстоятелствата в този процес. Бог отстранява лидери, които:
1. Унищожават църквата, вместо да й помагат да се развива (Еремия 23:1)
2. Разделят църквата, вместо да я обединят в една обща кауза (Еремия 23:1)
3. Изоставят църквата в страх, вместо да поемат отговорността (Еремия 23:4)
4. Служат на себе си по нечестиви начини, вместо да застанат за истината (Еремия 23:10).
5. Лъжат, като че ли няма Бога (Еремия 23:11)
6. Заблуждават църквата, вместо да я водят към сигурност (Еремия 23:13)
7. Манипулират и дават път на злото, вместо да практикуват честност и интегритет (Еремия 23:14)
8. Дават на църквата фалшиви надежди, вместо да говорят истинно Божието Слово (Еремия 23:16).

В словото, което Еремия дава, Бог не просто заплашва, че ще отмахне злите лидери на църквата. Той дава обещание, че ще въздигне праведни лидери, за да заместят безчестните и изкуствените. В изпълнение на пророчеството на Еремия, праведното лидерство е не лидерството, което идва от хора, а което идва от Исус Христос.

Успешният служител (MP3)

Успешният служител (част 1)
Успешният служител (част 2)
Успешният служител (част 3)
Успешният служител (част 4)
Успешният служител (част 5)
Успешният служител (част 6)
Успешният служител (част 7)
Успешният служител (част 8 )
Успешният служител (част 9)
Успешният служител (част 10)
Успешният служител (част 11)
Успешният служител (част 12)
Успешният служител (част 13)
Успешният служител (част 14)
Успешният служител (част 15)
Успешният служител (част 16)
Успешният служител (част 17)
Успешният служител (част 18)
Успешният служител (част 19)
Успешният служител (част 20)
Успешният служител (част 21)
Успешният служител (част 22)
Успешният служител (част 23)
Успешният служител (част 24)
Успешният служител (част 25)
Успешният служител (част 26)
Успешният служител (част 27)
Успешният служител (част 28)
Успешният служител (част 29)
Успешният служител (част 30)
Успешният служител (част 31)
Успешният служител (част 32)
Успешният служител (част 33)
Успешният служител (част 34)

Отговорност: успехът започва и завършва от лидера

Еремия (38:1-6)

Злоупотребата с власт се случва не само, когато лошите лидери действат себично, но и когато добрите лидери пренебрегват да направят това, което трябва. Цар Седекия делегира проблем, който само не можеше да разреши на друг, декларирайки своята безпомощност. Царят нямаше кураж да използва силата си, за да запази пророка.

Еремия от своя страна прие своята отговорност, за да изпълни това, което Бог му бе заповядал въпреки, че като цяло задачата съвсем не му харесваше. Той трябваше да пророкува за унищожението на собствения си народ от вавилонските нашественици, декларирайки Божия гняв над тях. Но Еремия не можеше да задържи думите на истината, горящи вътре в него. Да спре да говори би означавало компромис и неподчинение на Божията заповед. Той пое отговорност, вместо да търси популярност. Защото посланието, което бе получил от Бога, не бе послание на популярност. То бе послание на отговорност.