Бог наказва с лоши лидери, а благославя с добри

Еремия 30:10-22

Еремия декларира, че Божият начин да наказва Своя народа е като им дава лоши лидери (Ер. 30:1-11), а ги благославя с добри (Ер. 30:21-22). Лидерството е една постоянна и динамична промяна. Където отива лидерът, натам отива и народа. Това е така защото:

1.    Лидерите представляват хората, над които са поставени.
2.    Хората отразяват лидера който следват.
3.    Лидерите са в повечето случаи най-влиятелните хора сред народа.
4.    Когато Бог започва движение, Той използва една личност да го оглави.
5.    Хората търсят в лидера модел, който да следват.

Личното убеждение превръща загубата в дивиденти

Еремия 20:1-18

Всеки лидер има добри и лоши дни. Дори най-добрите божии лидери понякога се обезкуражават. Еремия 20 ни позволява да видим сърцето на големия лидер. В първите десет стиха, Еремия се оплаква на Бога. Той хвали Бога за победите в следващите 4 стиха, а в следващите 5 проклина деня в който е роден. Ключовият въпрос към твоя лош ден е: Ще се предадеш или ще победиш? И ако ще побеждаващ, точно как ще го направиш. Ето как Еремия победи своя зъл ден:

1.    Издигни се над самосъжалението. Падението е начин на живот, не просто случка в живота.
2.    Мисли позитивно. Успехът идва в пътуването от загуба към загуба без да изгубим своя ентусиазъм.
3.    Учи се от опитността си. Падението никога не е пълно, освен в случаите, в които не научаваме нищо от него.
4.    Търси алтернатива. Всички успешни лидери разполагат с различни подходи за различните ситуации.
5.    Шегувай се. Смехът е най-късата дистанция между хората и най-бързият начин да се придобие ясна перспектива.
6.    Бъди реалистичен. Най-важната задача на лидера е да дефинира реалността.
7.    Начертай нови цели. Падението е възможност да се започне отначало с придобита опитност.
8.    Развий убеденост. Личното решение за успех е най-важно.
9.    Придобий по-голяма подкрепа. Целият емоционален живот не бива да бъде базиран на една единствена цел.
10.    Раздели успеха от личността си. Позитивната и реалистична представа за „себето” подготвя успеха.

Смелост: Един човек, стоящ с Бога е непобедим

Еремия 15:15-12

Еремия помоли Бог да помни неговата позиция. Като лидер, той застана за истината без страх, тогава когато никой друг не посмя да застане заедно с него. В три кратки стиха, четем, че за да устои в борбата си Еремия бе:

 1. Пренебрегнат (ст. 15)
 2. Унижен (ст. 15)
 3. Самотен (ст. 17)
 4. Често обезкуражаван (ст. 18)
 5. Чувстващ се, като че ли Бог го е забравил (ст. 18)

Но в ст. 19-21 Бог снабди пророка със смелост като му даде:

 1. Картина на образа Си: Бог му позволи да види видение на Йехова
 2. Картина на народа: Бог потвърди видението на Еремия за това, че хората упорито се противяха на Бога
 3. Картина на победата: Бог припомни на пророка, че е по-велик от всяко обстоятелство

Какво става с лидерите, които заблуждават и нараняват

Какво става с лидерите, които заблуждават и нараняват

Еремия 14:14-16

Група фалшиви пророци говореха за бъдещето, както правеше и Еремия. Те обаче, говореха позитивно и насърчително, пророкувайки точно обратното на товаq което пророкуваше той. Това се харесваше на хората, които чуваха това, което искаха да чуят. А Бог заповяда на Еремия да продължи да пророкува истината. Сушата, гладът и меча, които фалшивите пророци отричаха, скоро щяха да ги погубят. Бог определя специално наказание за лидерите, които говорят без да са чули от Бога, казвайки това, което хората искат да чуят от тях. Между фалшивите пророци и Еремия имаше фрапираща разлика, както следва:

Фалшивите лидери:

 1. Говориха само това, което щеше да накара хората да се чувстват добре
 2. Бяха мотивирани от лична печалба и популярност сред народа
 3. Дадоха указания, свързани с временни удоволствия
 4. Изгубиха живота си заради това, което казаха.

Еремия:

 1. Говореше истината дори, когато тя болеше
 2. Постоянно проверяваше и изчистваше мотивацията си
 3. Даде указания за вечна надежда
 4. Бе защитен от Бога, Който доказа пророчествата, дадени чрез Еремия