Лененият пояс: Аналогия на лидерите, които искат да са полезни

Еремия 13:1-11

Бог инструктира Еремия да се облече в ленен пояс, който след време трябваше да го погребе. Какво точно се случи? Поясът, който беше полезен, изведнъж стана безполезен. Бог даде аналогия, от която народът да се поучи.

Омърсената дреха представляваше народът на Израел, който преди време служеше и се покланяше на Бога, след което стана безполезен чрез непокорството си. Лидерите трябва да дадат специално внимание на този духовен урок. Ето паралела между лидера и савана:

И двата са полезни когато са:
1. Разтегнати – длъжни сме да бъдем разтегнати и предизвикани.
2. Сигурни – нашата сигурност идва от нашата идентичност, която идва от Бога
3. Солидни – длъжни сме да се държим към солидни морални ценности.

И двата са безполезни когато са:
1. Омърсени – не е възможно да живеем в грях и апатия
2. Разделени – не можем да живеем отделени от другите в Тялото
3. Свити – Не сме полезни, когато мислим на парче и мечтаем само малки, наши си мечти.

Награди: Личният интегритет на лидера гарантира надежда

Еремия 29:11-14

Дори в най-тъмния час на историята на Израел, Бог ги увери, че ще ги благослови с просперитет и надежда за бъдещето. По същият начин, дори когато не виждаме моментални резултати, можем да сме сигурни, че Божият план носи благословение и сигурност. Плодът може да не дойде моментално, но ще дойде със сигурност. Защото Бог забавя, но не забравя.

Видението: дадено от Бога или измислено от човек?

Еремия 23:13-40

Как разбираме дали едно видение е дадено от Бога или измислено от човек? Първо, то е винаги в синхрон с Божието слово, Божият характер и начините, по които Бог работи. Второ, то спомага за разпространението на Божието царство. Видението, което е дадено от Бога, благославя хората около нас. И не на последно място, то устоява тестът на времето.

За да продължиш да водиш, трябва да продължиш да учиш

Еремия 18:18

Всеки успешен водач никога не престава да се учи. Защото, за да продължиш да водиш успешно, трябва да продължиш да учиш. Няма друг начин, вчерашният растеж не може да продължи днес. Истинският лидер никога не затваря вратата към ученичеството като начин на живот, осъзнавайки че ние сме глина, а Бог е Грънчарят, Който прави това, което е по волята Му. Наша отговорност е да се доверим в ръцете Му, за да бъдем формирани и изградени според волята Му.